Vrste članstva

Članstvo u Udruzi, po obliku može biti individualno ili korporativno, a po statusu može biti redovno, pridruženo ili počasno.

Individualnim članom Udruge može postati i biti svaka punoljetna fizička osoba, državljanin Republike Hrvatske, koja nije lišena poslovne sposobnosti i koja udovoljava uvjetima za članstvo.

Korporativnim članom može postati i biti svaka pravna osoba registrirana u Republici Hrvatskoj, koja udovoljava uvjetima za članstvo.

Redovni član

Redovni član Udruge može biti svaka fizička ili pravna osoba koja se profesionalno bavi djelatnošću poslovnog savjetovanja, a voljna je ispuniti sljedeće minimalne uvjete:

  • bezrezervno prihvatiti Statut (link na dokument) Udruge kao i sve ostale akte koje donese Udruga, a koji jesu u skladu sa Statutom
  • bezrezervno prihvatiti i potpisati Kodeks profesionalne etike (link na dokument) Udruge
  • redovno plaćati godišnju članarinu,
  • aktivno sudjelovati u provođenju aktivnosti Udruge.

Redovni članovi ostvaruju pravo na članske pogodnosti koje proizlaze iz plaćanja članarine, a ostvaruju ih temeljem odgovarajuće članske iskaznice.

Pridruženi član

Pridruženi član može biti svaka fizička ili pravna osoba u čijem je interesu promoviranje poslovnog savjetovanja. Pridruženi članovi, moraju kao i redovni, bezrezervno prihvatiti Statut i ostale akte donesene temeljem Statuta, te Etički kodeks Udruge, ali nisu dužni plaćati članarinu i aktivno sudjelovati u provođenju aktivnosti Udruge.

Počasni član

Počasni član Udruge može biti fizička ili pravna osoba čija djelatnost nije nužno vezana uz poslovno savjetovanje, ako ju razložno preporuči najmanje 5 članova Udruge. Počasni članovi, kao i pridruženi, moraju bezrezervno prihvatiti Statut i ostale akte donesene temeljem Statuta, te Etički kodeks Udruge.

O postupku učlanjenja više saznajte na sljedećoj stranici.