Ciljevi udruge

Hrvatska udruga poslovnih savjetnika je dobrovoljna, neovisna, neprofitna strukovna udruga fizičkih i pravnih osoba kojoj su ciljevi:

 • unapređivanje kvalitete pružanja svih oblika usluga poslovnog savjetovanja u Republici Hrvatskoj,
 • utvrđivanje standarda poslovnog savjetovanja u Republici Hrvatskoj,
 • zaštita i promicanje strukovnih interesa članova, osobito u području uređivanja uvjeta poslovanja, radi podizanja kvalitete savjetodavnih usluga u Republici Hrvatskoj u skladu s međunarodnim standardima.

Da bi ostvarila ciljeve Hrvatska udruga poslovnih savjetnika se bavi sljedećim djelatnostima:

 • predlaganje i poticanje uspostave nacionalnih standarda, u skladu s međunarodnim standardima, za sve oblike usluga poslovnog savjetovanja u praksi,
 • provođenje obrazovnih programa za članove i druge korisnike radi stjecanja potrebnih znanja i vještina s ciljem dostizanja međunarodnih standarda,
 • izdavanje uvjerenja o završenim programima stručnog osposobljavanja i usavršavanja u vlastito ime i u ime međunarodnih organizacija,
 • izdavanja uvjerenja poslovnim savjetnicima o ispunjavanju stručnih kriterija za poslovno savjetovanje sukladno utvrđenim strukovnim standardima,
 • promoviranje koristi od usluga poslovnog savjetovanja u Republici Hrvatskoj te pomoć daljnjem razvoju usluga poslovnog savjetovanja u Republici Hrvatskoj,
 • objavljivanje stručnih informacija o djelatnostima davatelja usluga poslovnog savjetovanja u Republici Hrvatskoj,
 • izdavačka djelatnost sukladno Zakonu,
 • promicanje, zaštita i zastupanje interesa članova kako prema drugima, tako i prema tijelima državne uprave, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Hrvatska udruga poslovnih savjetnika izniman naglasak stavlja na etički aspekt poslovanja. Udruga štiti etička pravila i interese struke, te u tom smislu zastupa svoje članove, podiže svijest o kvalitetnom poslovnom savjetovanju u tvrtkama, ustanovama i neprofitnim organizacijama, potiče zakonodavnu djelatnost glede poslovnog savjetovanja. Putem svog Kodeksa profesionalne etike, koji donosi Skupština Udruge, uređuje pravila ponašanja u Udruzi, kao i prema trećim osobama.