Kodeks profesionalne etike

Glavni cilj Hrvatske udruge poslovnih savjetnika je promicati izvrsnost i etiku u poslovnom savjetovanju. Statut Udruge određuje kao obvezu članova prihvaćanje i poštivanje odredbi Statuta i Kodeksa profesionalne etike.

Etično ponašanje je kamen temeljac savjetodavne struke. Prihvatiti etičnu praksu znači gledati dugoročno, gledati kako s vremenom dobro raditi znači sebi izgraditi stabilan i profitabilan posao.

Etika se temelji na ljudskim vrijednostima i moralnim načelima, te ponekad može biti nejasno kako te vrijednosti i načela primijeniti svakodnevnoj praksi. Namjena ovog Kodeksa je dvojaka; pomoći poslovnim savjetnicima u razumijevanju profesionalne etike u savjetodavnoj struci u okviru hrvatskih kulturnih i poslovnih specifičnosti kao i pomoći korisnicima savjetodavnih usluga u upoznavanju s uvjetima poslovanja i ponašanja poslovnih savjetnika.

Kodeks profesionalne etike. je jednoglasno je prihvaćen na Skupštini Hrvatske udruge poslovnih savjetnika održanoj u studenom 2003. godine.

Danas, svi članovi Hrvatske udruge poslovnih savjetnika prilikom učlanjenja potpisuju Izjavu o prihvaćanju Kodeksa profesionalne etike.