CMC Certifikat

Oznaka Certificiranog poslovnog savjetnika (CMC) predstavlja vodeću profesionalnu oznaku za poslovno savjetovanje s različitim pod-specijalnim područjima. Po opsegu i pouzdanosti oznaka Certificiranog poslovnog savjetnika je usporediva sa oznakama ovlaštenih profesionalnih računovođa, profesionalnih inženjera itd.

Nacionalni Instituti za poslovno savjetovanje (IMC) u svojim državama rade s vladinim tijelima kako bi osigurali da je CMC priznato profesionalno imenovanje sa svim poštivanjem, kompetencijom i etičkim obvezama i privilegijama koje proizlaze iz činjenice da se radi o vrhunskim stručnjacima.

U preko 49 zemalja širom svijeta, ti nacionalni instituti članice CMC-Global-a upisuju, nadgledaju nastavu, procjenjuju kompetencije i individualno certificiraju prema strogim zajedničkim standardima. CMC-Global redovito revidira nacionalne institute kako bi se osiguralo da svaki institut podržava i unapređuje visoke standarde imenovanja. To znači da se CMC oznaka, zarađena u jednoj državi, priznaje i vjeruje joj se i u drugim državama.

Što CMC oznaka donosi korisnicima usluga poslovnih savjetnika?

Pojedinačni certificirani poslovni savjetnik mora naučiti i pokazati kompetencije kroz široko stručno područje znanja, koje uključuje:

 • 6 funkcionalnih područja upravljanja organizacijom: ljudski resursi, strateško planiranje, financije, poslovanje, informatička tehnologija i marketing
 • etičke norme
 • proces poslovnog savjetovanja
 • upravljanje promjenama
 • komuniciranje s klijentima i upravljanje projektima
 • međuljudske vještine

Pored toga, svaki certificirani poslovni savjetnik (CMC) mora pokazati posvećenost, iskustvo i prihvaćenost CMC-Global Kodeksa profesionalnog ponašanja. Ovaj Kodeks profesionalnog ponašanja uključuje:

 • praksu pravne, zastupničke i javne zaštite
 • praksu cjeloživotnog usavršavanja, samodiscipline i profesionalizma
 • odgovornost prema drugima i za druge
 • odgovornost za javno mišljenje o poslovnim savjetnicima
 • odgovornosti prema klijentu: razvoj poslovanja, kompetencije, informiranost klijenta, dogovor o naknadi, upravljanje sukobom, povjerljivost i objektivnost.

CMC standard

CMC i s njim povezani standardi razvijani su kroz dugi niz godina. U 2013. godini revidirani su kako bi se uveo red u obiman i raznovrstan materijal, osigurala usklađenost sa međunarodnim standardima i dodao novi sadržaj koji će pomoći nacionalnim institutima i njihovim evaluatorima u održavanju standarda. Reviziju su proveli stručni savjetnici, a pregledao ju je Odbor za profesionalne standarde i Odbor za osiguranje kvalitete CMC-Global.

Kopije dokumentacije možete pogledati ili preuzeti u nastavku.

CMC oznaka

CMC certificirani poslovni savjetnici ovlašteni su nakon svojeg imena i prezimena staviti oznaku CMC.

Oznaka CMC emeritus

Nacionalni instituti članovi CMC-Global mogu ovlastiti CMC-ove svog instituta koji prestanu obavljati profesionalnu djelatnost (bilo prelaskom u drugo područje djelatnosti ili umirovljenjem) da koriste oznaku “CMC emeritus” nakon svojeg imena i prezimena.