ISO 20700:2017 standard

ISO20700: 2017 Smjernice za pružanje usluga poslovnog savjetovanja

Poslovni savjetnici koriste svoje znanje kako bi podržali klijente u bilo kojem sektoru na lokalnoj, regionalnoj i globalnoj razini u  rješavanju važnih pitanja poput rukovanja složenošću, postizanja održivog organizacijskog rasta, inoviranja, postizanja promjena te povećanja produktivnosti. Poslovno savjetovanje daje značajan doprinos svjetskoj ekonomiji.

  ISO 20700:2017 Uvod

Važna uloga poslovnog savjetovanja u modernom gospodarstvu i društvu već je više od 30 godina arena CMC-Global-a.

U sklopu svoje uloge kao samoregulacijskog tijela konzultantske struke u upravljanju, CMC-Global (ICMCI) preuzeo je vodeću ulogu u iniciranju i razvoju standarda ISO 20700. Ova inicijativa proizašla je iz vrijednosti CMC-Global-a (ICMCI-ja ) na području promicanja inovacija, diferencijacije, etičkog ponašanja, izvrsnosti usluga i stalnog usavršavanja, s fokusom na kupca kao temeljem, kako bi se povećala transparentnost i razumijevanje između klijenata i pružatelja usluga poslovnog savjetovanja.

Doprinos CMC Global-a doveo je do modernog standarda koji udovoljava zahtjevima klijenata kao i konzultantske industrije ojačavanjem dobre prakse savjetovanja i etičkog ponašanja poslovnih savjetnika, ujedno fokusirajući se na ishode definiranjem vrhunskih uspješnih zadataka te prilagodbom i prihvaćanjem različitih kultura, veličina projekata i pristupa savjetovanju.

Fokus na klijente je bio s ciljem pružanja klijentima alat za pomoć u prepoznavanju i odabiru profesionalnih pružatelja usluga koji pokazuju dobru profesionalnu praksu, kao i načine ocjenjivanja primljenih usluga. Na ovaj način klijentima poslovnih savjetnika pruženo je jamstvo profesionalnog ponašanja i povećano je povjerenje temeljeno na sustavnoj shemi savjetovanja.

Cilj ovog dokumenta je poboljšati transparentnost i razumijevanje između klijenata i pružatelja usluga poslovnog savjetovanja  …. kako bi se postigli bolji rezultati konzultantskih projekata … Putem poboljšavanja kvalitete, profesionalnosti, etičkog ponašanja i interoperabilnosti poslovnog savjetovanja, ovaj dokument ima za cilj povećanje učinkovitosti industrije poslovnog savjetovanja te ubrzanje razvoja profesije poslovnih savjetnika.

ISO 20700:2017 Uvod

Kako bi pružio praktičnu podršku poslovnim savjetnicima u demonstriranju svog rada u skladu s ISO 20700, CMC-Global je razvio kontrolni popis za samodeklariranje usklađenosti sa ISO 20700:2017 Smjernicama za usluge poslovnog savjetovanja.