Vodstvo udruge

Hrvatskom udrugom poslovnih savjetnika upravljaju tijela udruge: Skupština, Nadzorni odbor i Predsjednik Udruge. Način rada tijela udruge opisan je u Statutu

Skupština

Skupštinu čine svi individualni redovni članovi Udruge, te ovlašteni predstavnici korporativnih redovnih članova Udruge, a koji su zaključno s danom uoči održavanja sjednice Skupštine uredno ispunili sve članske obveze.

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor bira Skupština na vrijeme od dvije godine, a sastoji se od Predsjednika i dva člana.
Predsjednica Nadzornog odbora je Silvana Tomić Rotim.
Članovi Nadzornog odbora su Nikola Nikšić i Nenad Buljan.

Predsjednik

Predsjednika Udruge bira Skupština Udruge na vrijeme od dvije godine.
Predsjednik Hrvatske udruge poslovnih savjetnika je Ante Sarjanović.